Thông tin hợp tác

Lễ kí kết hợp tác giữa VDCA & GiveNow

Lễ kí kết hợp tác giữa VDCA & GiveNow

Ngày 27/4/2023 tại tòa Comartek Building đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo trên nền tảng công nghệ GiveNow.vn giữa Doanh nghiệp xã hội GiveNow và Hội Truyền […]
Read More

Lễ ra mắt trục bản quyền số quốc gia 2023

Lễ ra mắt trục bản quyền số quốc gia 2023 Ngày 24/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn quốc gia “Sáng tạo  Nội dung số ,  Bảo vệ bản quyền  số và Quảng cáo số” do Trung tâm Nội dung số VTC Now và Liên minh Sáng tạo Nội dung số ( DCCA) […]
Read More

We are committed to bringing our customers value that is commensurate with what they spend! Say no to inferior products, we make the best products at a reasonable cost.

No. 9, Alley 4, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Hanoi, Vietnam
(Sat - Thursday)
(08:30 - 18:00)