Business

Comartek new

Những thông tin công nghệ nổi bật trong tuần vừa qua

Tuần vừa qua có những thông tin công nghệ nổi bật nào? Cùng Comartek tìm hiểu ngay nhé! Một ứng dụng gọi điện quen thuộc tại Việt Nam bị lén cài mã độc, nhiều người có thể đã thành nạn nhân. – Một chiến dịch tấn công nhằm vào ứng dụng gọi điện 3CXDesktopApp quen […]
Read More

We are committed to bringing our customers value that is commensurate with what they spend! Say no to inferior products, we make the best products at a reasonable cost.

No. 9, Alley 4, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Hanoi, Vietnam
(Sat - Thursday)
(08:30 - 18:00)